Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

O projekcie

  Od 2 września 2019 r. nasza szkoła realizuje projekt: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca...

NA GÓRĘ